Taxeren van uw bezittingen

Taxeren van uw bezittingen

alles over taxeren en hertaxeren

Taxeren van uw bijzondere bezittingen

Een goede verzekering alleen is geen zekerheid dat u in geval van een onverwachte schade goed verzekerd bent. Onderverzekering kan ervoor zorgen dat u niet voor het juiste bedrag verzekerd bent bij schade of diefstal. Het goede nieuws is dat onder- of oververzekering uit te sluiten is, door het uitvoeren van een taxatie. Een taxatierapport conform artikel 7:960 BW wordt aangetekend in de verzekeringspolis en geeft zekerheid, zodat de verzekeraar geen beroep doet op onderverzekering. Dit is wettelijk geregeld. Alle reden dus om alert te zijn op het bepalen van de juiste waarde.
 

Wanneer is een taxatie of hertaxatie nodig? 

Voor het verzekeren van bijzondere bezittingen zoals sieraden, kunst, een oldtimer, sportauto of exclusieve boot is een taxatie verplicht om de juiste waarde te verzekeren. Wanneer u een verzekeringstaxatie laat uitvoeren, worden uw eigendommen gedetailleerd vastgelegd op basis van de juiste waarden. Deze bedragen zijn dan ook bindend en worden uitgekeerd als er schade is, uiteraard onder aftrek van het eigen risico. Dit is wettelijk geregeld via artikel 7:960 BW. 

Iedere drie jaar taxeren 

 Vanwege prijsfluctuaties verwachten verzekeraars meestal dat u om de 3 jaar uw bezit laat herwaarderen. Dit om over- of onderverzekering te voorkomen, het kan namelijk zijn dat uw bezit door marktomstandigheden of bijvoorbeeld het overlijden van een kunstenaar meer of minder waard is geworden. Door het bezit te hertaxeren wordt de actuele waarde weer vastgelegd.

Tussentijdse taxatie 

Er zijn ook situaties waarin het verstandig is om eerder een taxatie uit te laten voeren

  • Na renovatie van uw bezitting. Denk bijvoorbeeld aan renovatie van kunstwerk of restauratie van uw oldtimer. 
  • Bij waarde vermeerderende verbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan maatwerk interieurs van uw sportauto of boot. 
  • Verandering in vraag en aanbod. De waarde van kunst kan bijvoorbeeld veranderen door vraag en aanbod na het overlijden van een kunstenaar


Wat is een erkend taxateur? 

De taxateur verzorgt taxatierapporten van bijzondere bezittingen voor boedelscheiding, waardebepaling of de verzekering. Zowel voor particulieren als voor verzekeraars, notarissen of curatoren. Iemand mag zichzelf erkend taxateur noemen als hij gecertificeerd is en aan de criteria voldoet die de VRT (Verenigd register voor taxateurs) en de Federatie TVM (Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken) daarvoor hebben opgesteld.

Wat betekent de taxatiewaarde? 

Voor taxaties worden vaak twee waarde-definities gebruikt: waarde in het economisch verkeer (bij verkoop, boedelscheiding, erfenissen ) en vervangingswaarde (bij verzekering). 

Waarde in het economisch verkeer 

Dit is het bedrag die een redelijk handelende verkoper en een redelijk handelende koper na een zorgvuldige voorbereiding zouden overeenkomen bij een veronderstelde verkoop. Deze waarde wordt gebruikt bij de inkomstenbelasting, successie- en schenkingsrechten, onderlinge verdeling, verkoop aan/inkoop van derden, boedelscheiding en bedrijfsovername. 

Vervangingswaarde voor een verzekeringstaxatie 

Dit is het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbaar object. Uitgangspunt: het vervangende object wordt binnen een zo kort mogelijke termijn aangekocht. Omdat kunst, antiek en kostbaarheden een antiquarische of zeldzaamheidwaarde hebben worden de werken niet op basis van de nieuwwaarde gewaardeerd maar op basis van de vervangingswaarde. 

Omdat de waarde van een kunstwerk in de loop van de tijd kan fluctueren door vraag, aanbod, courantheid, mode en belangstelling is het belangrijk om regelmatig uw object te laten herwaarderen. Een taxatie is altijd een momentopname. Een inschatting van de waarde in een bepaalde context in de markt van dat moment. 
 

Hoe vindt u een erkend taxateur?

Afhankelijk van uw bijzondere bezit brengen we u graag in contact met een passend erkend taxateur. Ook kunnen er bijzondere eisen gesteld worden door de verzekeraar op het gebied van de taxatie of veiligheid. 

Vraag onze adviseurs Private Insurance om advies op het gebied van taxaties, hertaxaties en verzekeren.   
 

Neem contact op