Beloningsbeleid

Wij kennen intern een beheerst beloningsbeleid. Dit beleid is er op gericht om ‘ongewenste prikkels’ te voorkomen. De medewerkers van VLC & Partners ontvangen hun beloning voor het grootste gedeelte in de vorm van een vast salaris. Bekijk hier het beloningsbeleid

Bij sommige functies is er sprake van een variabele beloning. De hoogte van deze beloning is gekoppeld aan een maximum percentage van het totale salaris. De variabele beloning is gekoppeld aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen. Tevens bevat de individuele taakstelling kwalitatieve doelstellingen.

Het beloningsbeleid voor de directie en voor de onderneming als geheel wordt goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Jaarlijks vindt een controle van het beleid plaats door de Compliance Officer. Daarnaast worden de medewerkers beoordeeld op hun handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris en de hoogte van de eventuele variabele beloning, voor zover mogelijk binnen de van toepassing zijnde salarisschalen.

Het beloningsbeleid voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en de principes zoals opgesteld door DNB en AFM